Będąc w Lublinie, możemy zobaczyć wiele ciekawych zabytków – ich największe skupisko znajdziemy w Muzeum Wsi Lubelskiej, jednym z większych skansenów w Polsce. Na około 27 hektarach znajdziemy obiekty z rejonu dawnego województwa lubelskiego, a zatem Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla Lubelskiego, Podlasia oraz Nadbuża.

Historia skansenu

Lubelski skansen został utworzony w 1960 roku jako część Muzeum Okręgowego w Lublinie –  Oddział Budownictwa Ludowego. Dekadę później wyodrębniła się z niej placówka, którą znamy pod dzisiejszą nazwą, czyli Muzeum Wsi Lubelskiej. Pierwotnie skansen miał znajdować się w dzielnicy Kalinowszczyzna i zajmować 12 ha, ale ze względu na problemy z uzyskaniem tego terenu na cele muzealne, zmieniono plany co do umiejscowienia skansenu i tak w 1975 roku pod jego utworzenie zostało przekazane 27 ha w dzielnicy Sławin.

Pierwszym zabytkiem w Muzeum Wsi Lubelskiej, który stał się jego symbolem, był przeniesiony z Zygmuntowa w 1976 roku wiatrak w stylu holenderskim. Zapoczątkował on powstanie pierwszego sektora skansenu – z zabytkami z Wyżyny Lubelskiej. Otwarcie miało miejsce 27 września 1979 roku.

Miasteczko

Jedną z ważniejszych atrakcji skansenu jest zrekonstruowane przedwojenne miasteczko. Ma ono charakter prowincjonalnej miejscowości z lat 30. XX wieku z okolic Lublina. Ekspozycja ukazuje charakterystyczne dla tego czasu i terenu zabudowania. Miasteczko podzielone jest na rynek i ulice: Warszawską, Głuską, Szkolną, Stodolną oraz Pierzeję Wschodnią. Pośród tych części znajdziemy takie zabudowania jak między innymi restauracja, pracownia krawiecka, zakład fryzjerski czy nawet gabinet dentystyczny!

Obiekty sakralne

W skansenie, w części miasteczka znajduje się kościół z Matczyna – wybudowany około 1686 roku jest najstarszą świątynią parafialną na Lubelszczyźnie. Od połowy XX wieku przestał pełnić funkcję kultową i zaczął popadać w ruinę. Choć rozebrany na części kościół został nabyty przez Muzeum Wsi Lubelskiej w 1980 roku, ponownie poskładano go w całość dopiero w 2000 roku, a dwa lata później powtórnie poświęcono. Obecnie w kościele podczas różnych wydarzeń muzealnych sprawowane są msze święte. Jest również możliwość wynajęcia kościoła na uroczystości ślubne.

Drugim obiektem sakralnym znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej jest drewniana cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wybudowano ją w 1759 roku w Uhrynowie, natomiast w 1904 roku przeniesiono do Tarnoszyna. Stamtąd w latach 90. XX wieku trafiła do skansenu. Cerkiew znajdziemy w sektorze Roztocza przy Alei Warszawskiej.

Wydarzenia

Muzeum Wsi Lubelskiej ma za zadanie kultywowanie dawnych tradycji, dlatego każdego roku odbywa się tam wiele wydarzeń. Co roku możemy uczestniczyć w Lubelskim Święcie Chleba, Wykopkach kartoflanych, Obieraczkach kapuścianych czy inscenizacji Jarmarku końskiego. Te niezwykłe spektakle pozwalają nam lepiej zrozumieć dawne zwyczaje i przenieść się na chwilę w czasie.

 

 

Muzeum Wsi Lubelskiej to nie tylko architektura – czy to drewniana, czy też murowana. To przede wszystkim ludzie, którzy dbają o cały zabytkowy zespół, a także zwierzęta, wśród których są konie, kozy, owce, króliki oraz ptactwo – gęsi, kaczki, perliczki, kury i gołębie. Choć okoliczna infrastruktura jest bardzo nowoczesna, w Muzeum Wsi Lubelskiej poczujecie się jak w innym świecie – spokojnej, sielskiej prowincji, gdzie czas płynie inaczej.

this is font support. Please don’t remove it.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

© 2019 Winiarnia Zamojska All rights reserved