Park Krajobrazowy Lasy Janowskie utworzono w 1984 roku. Mieści się on na terenie dwóch województw – lubelskiego (nieco ponad  35 tysięcy hektarów) i podkarpackiego (prawie 9,5 tysiąca hektarów). Znajdziemy w nim 6 rezerwatów przyrody, a w nich wiele cudownej i unikatowej fauny i flory. Park stanowi jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. 

 

Obszary chronione w Parku Krajobrazowym 

W Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie możemy wyróżnić cztery rezerwaty leśne:  

  • Lasy Janowskie – największy rezerwat parku, w którym znajdziemy bory sosnowe i las mieszany wraz z doliną rzeki Branwi i Porytowym Wzgórzem. Porytowe Wzgórze to miejsce, gdzie w czerwcu 1944 roku polscy partyzanci starli się z żołnierzami nazistowskimi. 
  • Jastkowice – z lasem mieszanym i starodrzewem w wieku 150-200 lat. 
  • Szklarnia – z naturalnymi borami jodłowymi i lasem mieszanym. 
  • Łęka – z naturalnym jesionem i wielogatunkowym drzewostanem. 

I dwa rezerwaty torfowiskowe: 

  • Kacze Błota – z torfowiskami porośniętymi borem bagiennym i z otaczającymi go wydmami. 
  • Imielty Łuk – to jedno z większych w Polsce torfowisk, porośnięte karłowatą sosną – jest ostoją wodnego ptactwa. 

Jednak Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to nie tylko rezerwaty (w planach jest objęcie ochroną także Bagna Rakowskiego). W parku znajdziemy aż 100 pomników przyrody 

 

Fauna i flora Lasów Janowskich 

Jak to w lasach, również w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie rosną ciekawe rośliny i żyją rozmaite zwierzęta. Na około 45 tysiącach hektarów znajdziemy miejsca o charakterze puszczańskim, ale to nie tylko cenny drzewostan – pośród drzew znajdziemy rzeczne doliny, bagna, jeziora, wydmy, a także torfowiska. Park jest domem dla bardzo cennej roślinności – spośród rozmaitych gatunków 130 jest rzadkich w Polsce, a 30 objętych ochroną gatunkową, np. kukułkę Fuchsa czy rosiczkę okrągłolistną. 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to nie tylko dom dla niezwykłych roślin, ale także zwierząt. Wśród rezydentów lasów i torfowisk wyróżnić możemy około 130 gatunków ptactwa, również tego rzadko spotykanego, jak rybołów, orlik grubodzioby, bocian czarny, czy wreszcie bielik oraz orlik krzykliwy – ptaki, które zdobią godło Polski (jedni widzą na nim bielika, drudzy orlika krzykliwego – głównie z uwagi na to, że bielik nie ma piór na skokach)! Poza ptactwem, w Lasach Janowskich spotkamy również wilki, łosie, jelenie i wiele innych zwierząt. 

Głuszec 

Spoglądając na ptaka, którego wizerunek stanowi symbol Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, bez trudu rozpoznamy głuszca. Głuszec to ptak w Polsce objęty ścisłą ochroną, z uwagi na bardzo rzadkie występowanie. Największa jego populacja w Polsce znajduje się właśnie w Lasach Janowskich! 

Konik Biłgorajski 

W Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie spotkamy również przedstawicieli najpopularniejszych nieparzystokopytnych, czyli koni. Nieopodal wsi Szklarnia znajduje się ostoja konika biłgorajskiego. Jest to rasa bardzo podobna do konika polskiego, choć nie są one identyczne. Koniki biłgorajskie są wyższe, a także mają łagodniejszy temperament. Tak jak koniki polskie, również wywodzą się z tarpanów – dzikich koni, które wyginęły w XIX wieku. 

Stado bytujące w ostoi w Szklarni jest półdzikie i przez cały rok żyje na świeżym powietrzu. Konie dokarmiane są jedynie zimą, gdy pastwiska nie są tak zasobne w roślinność, jak przez pozostałe pory roku. Kilka ze szklarniowych koników biłgorajskich wykorzystywanych jest w hipoterapii – rasa ta, ze względu na łagodne usposobienie oraz niski wzrost doskonale nadaje się do tego zadania. 

 

Miejsca warte zobaczenia 

Z uwagi na to, że Park Krajobrazowy Lasy Janowskie zajmuje duży teren, na jego obszarze znajdziemy wsie i osady śródleśne – a wraz z nimi dawną zabudowę drewnianą, kapliczki czy krzyże przydrożne. Warto przyjrzeć się wsi Momoty Górne, gdzie znajdziemy XIX wieczny drewniany dwór czy kościół z oryginalnym wyposażeniem. W Parku znajdziemy także ośrodki rzemiosła ludowego – w Łążku Ordynackim garncarstwa, a w Bukowej łubiarstwa i plecionkarstwa. Przechadzając się parkowymi ścieżkami, warto zwrócić uwagę na krzyże czy kapliczki, np. kapliczkę św. Antoniego w Uroczysku Kruczek. Jeśli lubicie zabytkowe kościoły, polecamy udać się do Zaklikowa, Modliborzyc oraz Janowa Lubelskiego.  

 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to rozległy teren, na którym znajdziemy dużą różnorodność przyrodniczą – lasy z cennym starodrzewem, torfowiska, ciekawe rośliny i zwierzęta. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! 

this is font support. Please don’t remove it.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

© 2019 Winiarnia Zamojska All rights reserved