Roztoczański Park Narodowy to szczególny punkt na mapie Lubelszczyzny. To najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce – lasy pokrywają aż 95,5% jego powierzchni!

Pierwsze próby ochrony przyrody na Roztoczu

Choć oficjalnie park utworzono w 2. połowie XX stulecia, pierwsze próby ochrony przyrody na Roztoczu podjęto już w XVI wieku. Na terenach należących wówczas do ordynacji założonej przez Jana Zamojskiego utworzono zwierzyniec. Trzymano w nim jelenie, rysie, dziki, wilki, żbiki i tarpany. Otoczony parkanem o długości około 30 km teren obejmował dzisiejszy obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra oraz część obwodu Florianka.

Rezerwaty leśne i florystyczne

Mimo iż zwierzyniec został zlikwidowany końcem XVIII wieku lub z początkiem kolejnego, walory przyrodnicze Roztocza powodowały duże zainteresowanie badaczy. Od 1. połowy XX wieku zaczęto tworzyć rezerwaty leśne i florystyczne. Pierwszym z nich był założony w 1936 roku rezerwat przyrody Bukowa Góra. Objęto w nim ochroną cenne drzewostany jodłowe i jodłowo-bukowe. Do 1974 roku pod ochroną było 11 rezerwatów leśnych i florystycznych, których powierzchnia wynosiła łącznie 1263 hektarów.

Park narodowy

Park narodowy na Roztoczu został oficjalnie otwarty 10 maja 1974 roku. Za jego siedzibę obrano Pałac Plenipotenta w  Zwierzyńcu. Park utworzono na obszarze Lasów Państwowych, Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec. Obejmował 4801 ha. W 1982 roku na jego terenie założono hodowlę koników polskich – potomków lokalnych koni i wymarłych w XIX wieku tarpanów.

Roztoczański Park Narodowy obecnie

Roztoczański Park Narodowy obecnie obejmuje powierzchnię 8483 hektarów, z czego ścisłą ochroną objęte jest 1029 hektarów. W parku są 4 parki krajobrazowe (Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej) i 17 rezerwatów przyrody – 9 leśnych, 3 krajobrazowe, 2 florystyczne, geologiczny, torfowiskowy i stepowy. Doskonale świadczy to o zróżnicowaniu przyrodniczym regionu!

this is font support. Please don’t remove it.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

© 2019 Winiarnia Zamojska All rights reserved