Szczebrzeszyn to miasto położone na Lubelszczyźnie, w powiecie zamojskim. Prawa miejskie nadał mu król Kazimierz Wielki w roku 1352 roku. Przez całą historię miasta ścierały się tu różne kultury: katolicy, żydzi, kalwini czy bracia polscy. Jest to doskonale widoczne w zabudowie Szczebrzeszyna. Pośród miejskich uliczek znajdziemy barokowy kościół przyklasztorny pw. św. Katarzyny, Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny czy  XVII-wieczną synagogę.

Szczebrzeszyńskie chrząszcze

Szczebrzeszyn znany jest głównie z wiersza Jana Brzechwy zaczynającego się od słów: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”.  I faktycznie, słynie z chrząszczy, których pomników w mieście jest kilka! Najsłynniejszy z nich to wykonane pod kierunkiem Zygmunta Jarmuła dzieło uczniów Liceum Sztuk Plastycznych z Zamościa. Rzeźba z lipowego drewna od 2002 roku znajduje u podnóża Góry Zamkowej.

Drugi pomnik, tym razem odlany z brązu, wykonał Zygmunt Jarmuł. Znajduje się na rynku, przy placu Tadeusza Kościuszki. Odsłonięto go w 2011 roku. W rzeczywistości przedstawia on pasikonika lub szarańczę, a nie chrząszcza.

Stolica Języka Polskiego

Szczebrzeszyn rok rocznie staje się na kilka dni Stolicą Języka Polskiego. To wszystko za sprawą festiwalu o tym tytule, który organizuje Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Na festiwalu odbywają się spotkania autorskie, wieczorki poetyckie, wykłady, warsztaty, debaty, rozmowy o języku polskim i koncerty. Goście przybywający z całego kraju mogą na nim spotkać wybitnych pisarzy, aktorów czy muzyków. Doskonała atmosfera i wakacyjna aura co roku ściągają do Szczebrzeszyna dużą publiczność. W roku 2020 patronem VI już edycji będzie Cyprian Kamil Norwid.

Miasto zabytków

Szczebrzeszyn ma długą historię, stąd nie dziwi, że w jego panoramie obecne jest wiele zabytków. Wśród nich wymienić należy barokowe kościoły pw. św. Katarzyny i pw. św. Mikołaja.

Na terenie miasta znajduje się również zabytkowy cmentarz żydowski założony w XVI wieku. Niestety w czasie II wojny światowej został on w dużej mierze zniszczony, a nagrobki rozkradzione i użyte w celach budowlanych. Zachowało się jedynie około 400 macew, wśród których najstarsza datowana jest na 1545 rok.

Wzmianki o społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie pojawiały się od XVI wieku, zatem nie dziwi obecność synagogi. Jej historia również nie oszczędzała i tak jak kirkut, uległa zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. W latach powojennych budynek odbudowano i od lat 60 mieści się w nim Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (obecnie Miejski Dom Kultury).

Godna uwagi jest także wspominana już Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecna bryła budynku pochodzi z XVI wieku, natomiast powstała ona na fundamentach poprzedniej świątyni. Podczas remontu w latach 2008-2010 w cerkwi odsłonięto XVII-wieczne polichromie i odnowiono zniszczony podczas I wojny światowej ikonostas.

 

To tylko część interesujących faktów o Szczebrzeszynie. Polecamy odwiedzić Szczebrzeszyn i poznać tamtejszą historię i kulturę, a także poszukać wśród trzciny chrząszczy!

this is font support. Please don’t remove it.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

© 2019 Winiarnia Zamojska All rights reserved