„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Uprawa winorośli i produkcja wina szansą na rozwój obszarów wiejskich„ realizowanej przez Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek
Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku
Wartość operacji : 47 460,00 złotych
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich
Formy realizacji operacji:
-Szkolenie „ Uprawa winorośli i produkcja wina szansą na rozwój obszarów wiejskich” 18 godzin w zakresie;
1. Historia winiarstwa-charakterystyka dzisiejszego winiarstwa
2. Zakładanie i prowadzenie winnicy
3. Prawne aspekty prowadzenia winnicy
4. Ochrona winorośli
5. Produkcja wina
6. Jakość produktów winiarskich i enologicznych- problemy i zalecenia
7. Finansowe aspekty prowadzenia winnicy
8. Podstawy marketingu w winnicy
9. Enoturystyka w gospodarstwie winiarskim jako ważna część enobiznesu
10. Marketing gospodarstwa winiarskiego
11. Marketing gospodarstwa winiarskiego- warsztaty
Udział w operacji:
– wpłynie na podniesienie wiedzy u 20 uczestników szkolenia z zakresu techniki produkcji wina i aktualnych rozwiązań w branży winiarskiej która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki
Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości gospodarstw o charakterze enoturystycznym.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego, reprezentujące następujące grupy osób;
-producenci wina
-osoby związane z branżą winiarską
-osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej
-rolników
-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Fundacji Winiarnie Zamojskie oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Zaproszenie do rekrutacji

Karta zgłoszeniowa

 

this is font support. Please don’t remove it.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

© 2019 Winiarnia Zamojska All rights reserved